Garáže Mladá Boleslav

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Úkolem statické části projektu je návrh nosných konstrukcí novostavby parkovacího domu v areálu firmy ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav. Budova se rozprostírá nad téměř čtvercovým půdorysem s maximálními osovými rozměry 80,0 x 81,4 m. Objekt je určen pro parkování osobních automobilů.

 

Nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy, které jsou vetknuty do prefabrikovaných kalichů monolitických pilot. V číselných osách 1÷6 jsou sloupy spojeny průvlakovými příčlemi a tvoří základní prvky nosné rámové konstrukce. Průvlaky jsou ukládány na konzoly sloupů. V osách „2“ a „4“ jsou v navazujících polích vzájemně uskočené stropní roviny o polovinu konstrukční výšky. Uskočení stropních rovin zároveň poskytuje prostor pro nájezdové rampy mezi jednotlivými podlažími, které tak překonávají výškový rozdíl jen 1,45m. V krajích těchto os jsou navíc u ramp situované schodišťové šachty.

 

Obvod jednotlivých stropních konstrukcí je lemován parapetními průvlaky výšky 1100mm. V osách A, Q / 4, 6 bude v budoucnu možné na tyto parapetní průvlaky zavěsit plánované květníky. V době zpracování projektové dokumentace bylo plánováno osazení květníků výšky 900mm a s vyložením 400mm.

 

Vlastní stropní konstrukci tvoří sestava předpínaných dutinových panelů spiroll. Ty jsou ukládány na max. teoretický rozpon 15,8m. Nad horním lícem spirollů bude následně provedena hydroizolace, separační tkanina a štěrkové lože pro uložení zámkové dlažby. Ta tvoří finální vrstvu skladebného souvrství. Pouze v konstrukci ramp bude místo dlažby provedena nadbetonávka z mrazuvzdorného betonu. Přechody na stropní desky budou opět chráněny hydroizolací.

 

Realizace zahrnovala:

  • návrh pilotového založení stavby
  • návrh prefabrikovaných konstrukcí


Garáže Mladá Boleslav
Garáže Mladá Boleslav
Garáže Mladá Boleslav
Garáže Mladá Boleslav
Garáže Mladá Boleslav
Garáže Mladá Boleslav
Garáže Mladá Boleslav
Garáže Mladá Boleslav