Naše služby

Naše projekční a statická kancelář PBK Chrudim a.s. Vám nabízí komplexní služby v oblasti návrhu, projekce a statiky prefabrikovaných železobetonových konstrukcí. Zpracujeme pro Vás projekt od statického výpočtu a návrhu základů, přes návrh nosné železobetonové konstrukce, až po detailní dílenské výkresy prefabrikovaných konstrukcí.

Návrh zakládání staveb

Významnou částí naší práce jsou návrhy základových konstrukcí, zejména pak projekty speciálního zakládání staveb. Nejčastěji provádíme návrhy pilotového založení. Zpracujeme návrhy opěrných stěn, spouštěných jímek a pažících stěn, či plošných prefa-monolitických patek sloupů.

 • piloty
 • mikropiloty
 • kotvy
 • opěrné stěny, pažící stěny

Návrh prefabrikovaných železobetonových konstrukcí

Specializujeme se na projekty prefabrikovaných železobetonových konstrukcí:

 

 • průmyslových budov
 • skladovacích hal
 • výrobních hal
 • obchodních center
 • zemědělských objektů
 • administrativních budov a dalších

 

Navrhujeme prvky jak železobetonové tak předpínané technologie výroby. Úzce spolupracujeme s dodavateli železobetonových prefabrikovaných skeletů a s výrobnami prefabrikovaných dílců. Díky tomu jsme získali bohaté zkušenosti, které nám pomáhají splnit náročné požadavky klientů. Zhotovujeme kompletní projektovou dokumentaci nosných konstrukcí včetně dílenských výrobních výkresů a výkresů tvaru a výztuže železobetonových prefa konstrukcí.

Statické posudky

Nabízíme Vám provedení statických výpočtů a zpracování statických posudků. Zpracujeme projekt statiky (statickou část dokumentace) ve všech stupních projektové činnosti.

Stavební dokumentace

Zpracováváme projekty ve všech projekčních stupních:

 • dokumentace pro územní řízení,
 • dokumentace pro stavební povolení,
 • dokumentace pro provedení stavby,
 • tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby,
 • dílenské dokumentace pro výrobu železobetonových prefabrikátů,
 • statické posudky

Konzultace a poradenství

Máme mnohaleté zkušenosti projekce betonových konstrukcí. Poskytujeme konzultace a poradenskou činnost pro architektonické a projekční kanceláře, stavebním společnostem a dodavatelům staveb, investorům staveb.