Tchibo - Cheb

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Předmětem statické části projektu je návrh nosných konstrukcí novostavby haly – objekt SO03 v průmyslovém parku Accolade Cheb. Budova má půdorysné rozměry 240 x 132 m, výšku 12,4 m a je tvořena několika dilatačními celky. Jedná se o jednopodlažní halový objekt s částečnou vestavbou mezaninu, který tvoří 2.NP a přístavbou administrativní části, která je také dvoupodlažní. V ose K je uvažováno s budoucím rozšířením haly.

Nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy, které jsou vetknuty do prefabrikovaných kalichů monolitických pilot. Střešní konstrukci tvoří prefabrikované vaznice ukládané na střešní vazníky. Po obvodu jsou na kalichy pilot osazeny základové prahy a ve střešní rovině na zhlaví sloupů střešní nosníky. Konstrukci vnitřních stropů vestavěného mezaninu a administrativy tvoří soustava prefabrikovaných průvlaků s panely. Střešní plášť se skládá z trapézového plechu a izolačních vrstev.

 

V administrativním vestavku a ve vestavěném mezaninu je navrženo prefabrikované schodiště.

 

Realizace zahrnovala:

  • návrh pilotového založení stavby
  • návrh prefabrikovaných konstrukcí


Tchibo - Cheb
Tchibo - Cheb
Tchibo - Cheb
Tchibo - Cheb
Tchibo - Cheb
Tchibo - Cheb
Tchibo - Cheb
Tchibo - Cheb
Tchibo - Cheb