Pila Čáslav

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Jedná se o železobetonovou konstrukci skladové 5-ti lodní haly o půdorysných rozměrech 108,0m x 66,0m. Na části půdorysu mezi osami E-F je proveden strop. Zastřešení je vazníky tvaru T, ve štítech jsou navrženy štítové nosníky, ztužení je podélnými ztužidly. Sloupy podporující střešní vazníky jsou kotveny do hlavic pilot. Po vnějším obvodě jsou navrženy základové železobetonové sendvičové panely.

 

Realizace zahrnovala:

  • návrh pilotového založení stavby
  • návrh prefabrikovaných konstrukcí


Pila Čáslav
Pila Čáslav
Pila Čáslav
Pila Čáslav
Pila Čáslav
Pila Čáslav