Fehrer Bohemia Česká Lípa - hala č.19 (2022)

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Daná výrobní hala je řešena jako prefabrikovaný železobetonový skelet rozměrů 66*96m.

 

V rámci halové časti se vyskytují předepnuté vazníky na rozpon až 33m, těžký strop skládající se z průvlaků dimenzovaných na rozpon až 18m, navržený na užitné plošné zatížení o velikosti 1t/m2.

 

V rámci dvoupodlažní administrativní části se nachází strop řešený formou TT panelů, který je schopný vynášet břemena o hmotnosti 10t a 6t.

 

V rámci administrativní části se nachází deskové průvlaky na rozpon až 15m, výšky dosahující 2,5m, vytvářející nadpraží a atikovou část.

 

U administrativní části se nachází překonzolování dosahující až 3m.

 

Realizace: 2022

Objednatel: Fehrer BohemiaFehrer Bohemia Česká Lípa - hala č.19 (2022)
Fehrer Bohemia Česká Lípa - hala č.19 (2022)
Fehrer Bohemia Česká Lípa - hala č.19 (2022)
Fehrer Bohemia Česká Lípa - hala č.19 (2022)
Fehrer Bohemia Česká Lípa - hala č.19 (2022)
Fehrer Bohemia Česká Lípa - hala č.19 (2022)
Fehrer Bohemia Česká Lípa - hala č.19 (2022)
Fehrer Bohemia Česká Lípa - hala č.19 (2022)
Fehrer Bohemia Česká Lípa - hala č.19 (2022)
Fehrer Bohemia Česká Lípa - hala č.19 (2022)
Fehrer Bohemia Česká Lípa - hala č.19 (2022)
Fehrer Bohemia Česká Lípa - hala č.19 (2022)