Fehrer Liberec

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Jedná se o konstrukci haly dvoulodního uspořádání, s dvojicí sedlových vazníků, napojení na stávající halu je ocelovým spojovacím krčkem. Na vazníky jsou osazeny vaznice podporující skládaný střešní plášť.

 

Hala o rozměrech 52,0x65,25m má modulové uspořádání 2x26m/9x7,25.

Výška objektu je 8,0m pod vazník a 10,5m je horní hrana atiky.

Na pilotách jsou osazeny základové nosníky, které podporují sendvičové zateplené základové prahy.

 

Realizace zahrnovala:

  • návrh pilotového založení stavby
  • návrh prefabrikovaných konstrukcí


Fehrer Liberec
Fehrer Liberec
Fehrer Liberec
Fehrer Liberec
Fehrer Liberec