Nábytek Servis a.s., Dolní Měcholupy

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Přístavba prodejny a skladu kování firmy Nábytek servis a.s.

 

Přístavba je dvoupodlažní konstrukce se stropem ze spojitých průvlaků a panelů Partek 265mm, spřažených s nabetonávkou podlahy tl.min 12,0cm.

Modulová vzdálenost nosných rámů je 6,6x7,25m a 6,0x6,15m.

Půdorysné rozměry přístavby jsou 50,45x33,45m.

 

Založení je navrženo na základových patkách.

Sloupy jsou dělené v úrovni stropní konstrukce. Střešní konstrukce je navržena vazníková na rozpon 14,5m a 12,3m, ztužení po obvodě žel. bet. ztužidly.

Střešní plášť je nesen trapézovým plechem.

 

Realizace zahrnovala:

  • návrh založení stavby
  • návrh prefabrikovaných konstrukcí


Nábytek Servis a.s., Dolní Měcholupy
Nábytek Servis a.s., Dolní Měcholupy
Nábytek Servis a.s., Dolní Měcholupy
Nábytek Servis a.s., Dolní Měcholupy
Nábytek Servis a.s., Dolní Měcholupy
Nábytek Servis a.s., Dolní Měcholupy
Nábytek Servis a.s., Dolní Měcholupy
Nábytek Servis a.s., Dolní Měcholupy
Nábytek Servis a.s., Dolní Měcholupy
Nábytek Servis a.s., Dolní Měcholupy
Nábytek Servis a.s., Dolní Měcholupy
Nábytek Servis a.s., Dolní Měcholupy