Autocapital s.r.o. Chrudim

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Jedná se o konstrukci přístavby prodejny a skladu kování firmy

 

Přístavba je dvoupodlažní konstrukce se stropem ze spojitých průvlaků a panelů Partek 265mm, spřažených s nabetonávkou podlahy tl.min 12,0cm.

Modulová vzdálenost nosných rámů je 6,6x7,25m a 6,0x6,15m.

Půdorysné rozměry přístavby jsou 50,45x33,45m.

 

Založení je navrženo na základových patkách.

Sloupy jsou dělené v úrovni stropní konstrukce. Střešní konstrukce je navržena vazníková na rozpon 14,5m a 12,3m, ztužení po obvodě žel. bet. ztužidly. Střešní plášť je nesen trapézovým plechem.

 

Realizace zahrnovala:

  • návrh založení stavby
  • návrh prefabrikovaných konstrukcí


Autocapital s.r.o. Chrudim
Autocapital s.r.o. Chrudim
Autocapital s.r.o. Chrudim
Autocapital s.r.o. Chrudim
Autocapital s.r.o. Chrudim
Autocapital s.r.o. Chrudim
Autocapital s.r.o. Chrudim