Tesco - Obchodní centrum, Chrudim - Píšťovy

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Řešená hala obchodního centra je jednopodlažní skeletová prefabrikovaná konstrukce.

 

Sloupy jsou v podélném směru v rastru (2x4,5) + (12x5,5) + 4,65 + 4,7 + 4,65m a v příčném směru 9x6,89 + 6,5m.

Celkové půdorysné osové rozměry objektu jsou 89,00x68,51m.

 

Založení je navrženo na vrtaných pilotách.

 

Železobetonové sloupy vynáší střešní konstrukci, ta je tvořena vazníky z předpjatého betonu, na které jsou ukládány železobetonové vaznice vynášející vlastní konstrukci střechy (plech, izolace, krytina). Po obvodu haly jsou v hlavách sloupů ukládány železobetonová ztužidla. Vodorovné ztužení haly v příčném směru zajišťuje ocelové zavětrování.Spád střechy haly je vytvořen šikmo ukládanými vaznicemi (resp. obvodovými nosníky po obvodu haly). Po obvodě jsou na kalichy pilot osazeny základové nosníky.

 

Realizace zahrnovala:

  • návrh pilotového založení stavby
  • návrh prefabrikovaných konstrukcí


Tesco - Obchodní centrum, Chrudim - Píšťovy
Tesco - Obchodní centrum, Chrudim - Píšťovy
Tesco - Obchodní centrum, Chrudim - Píšťovy
Tesco - Obchodní centrum, Chrudim - Píšťovy
Tesco - Obchodní centrum, Chrudim - Píšťovy
Tesco - Obchodní centrum, Chrudim - Píšťovy
Tesco - Obchodní centrum, Chrudim - Píšťovy
Tesco - Obchodní centrum, Chrudim - Píšťovy
Tesco - Obchodní centrum, Chrudim - Píšťovy
Tesco - Obchodní centrum, Chrudim - Píšťovy
Tesco - Obchodní centrum, Chrudim - Píšťovy
Tesco - Obchodní centrum, Chrudim - Píšťovy