Objekt A - Centrum sportu a volného času - Zimní stadion Chomutov

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Jedná se o nosnou montovanou železobetonovou konstrukci tribun zimního stadionu. Tribuny jsou čtyři samostatně stojící na sobě nezávislé konstrukce. Jsou tvořeny tribunovými nosníky, na které jsou ukládány lavice. Severní tribuna je doplněna ztužujícím nosníkem, na který jsou ukládány ocelové sloupy střechy.

 

Celkové půdorysné rozměry jsou 80,0x64,0m.

 

Prefabrikovaná konstrukce tribun je podporována monolitickými sloupy, stěnami a ocelovými sloupy.Objekt A - Centrum sportu a volného času - Zimní stadion Chomutov
Objekt A - Centrum sportu a volného času - Zimní stadion Chomutov
Objekt A - Centrum sportu a volného času - Zimní stadion Chomutov
Objekt A - Centrum sportu a volného času - Zimní stadion Chomutov
Objekt A - Centrum sportu a volného času - Zimní stadion Chomutov
Objekt A - Centrum sportu a volného času - Zimní stadion Chomutov
Objekt A - Centrum sportu a volného času - Zimní stadion Chomutov
Objekt A - Centrum sportu a volného času - Zimní stadion Chomutov