Hobby centrum, České Vrbné

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Budova je o rozměrech cca 96mx210m jednopodlažní vícelodní konstrukce, v místě administrativní části třípodlažní.

 

Modulová vzdálenost nosných rámů je 12,0m a 18,0m x 24,0m, 18,0m, 12,0m.

 

Založení je navrženo na vrtaných pilotách. Sloupy podporují střešní konstrukci tvořenou předepnutými vazníky a vaznicemi. Ztužení po obvodě je železobetonovými ztužidly a nosníky. Na vaznice, nosníky a ztužidla je uložen skládaný střešní plášť z trapézového plechu a izolací.Hobby centrum, České Vrbné
Hobby centrum, České Vrbné
Hobby centrum, České Vrbné
Hobby centrum, České Vrbné
Hobby centrum, České Vrbné
Hobby centrum, České Vrbné
Hobby centrum, České Vrbné
Hobby centrum, České Vrbné
Hobby centrum, České Vrbné
Hobby centrum, České Vrbné
Hobby centrum, České Vrbné
Hobby centrum, České Vrbné
Hobby centrum, České Vrbné
Hobby centrum, České Vrbné
Hobby centrum, České Vrbné
Hobby centrum, České Vrbné
Hobby centrum, České Vrbné
Hobby centrum, České Vrbné
Hobby centrum, České Vrbné
Hobby centrum, České Vrbné
Hobby centrum, České Vrbné
Hobby centrum, České Vrbné
Hobby centrum, České Vrbné
Hobby centrum, České Vrbné
Hobby centrum, České Vrbné