Letiště Hoškovice

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Jedná se o nosnou konstrukci provozního objektu letiště.

 

Objekt je navržen jako třílodní rámová konstrukce, přičemž ve střední lodi jsou provedeny dva stropy. Funkčně je objekt rozdělen na krajní hangárové lodě a vnitřní správní loď. Krajní lodě jsou 35,0x30,5m, střední dvoupodlažní loď je 11,9x44,6m.

 

Zastřešení je navrženo vazníky na rozpětí 11,4m, 29,7m a 20,4m. Vazníky na rozpon 30,5m jsou předem předpjaté. Vzdálenost nosných rámů jsou 5,75m, 4,8m, 3,6m. Vazníky jsou propojeny v místech uložení na sloup ztužidly. Zastropení je provedeno panely partek, které jsou podporovány nosníky uloženými na konzoly sloupů. Dále jsou navržena dvě schodiště pro umožnění vertikální komunikace mezi jednotlivými podlažími.

 

Založení je provedeno na vrtaných pilotách a po obvodě jsou navrženy základové nosníky. Obvodový plášť je montován na sloupy nebo pomocné vodorovné ocelové profily. Pro kotvení základových nosníků jsou ve sloupech připraveny zabudované ocelové kotevní desky.

 

Střešní plášť je nesen trapézovým plechem.

 

Celkové rozměry stavby jsou 73,0x35,0m.

 

Realizace zahrnovala:

  • návrh pilotového založení stavby
  • návrh prefabrikovaných konstrukcí


Letiště Hoškovice
Letiště Hoškovice
Letiště Hoškovice
Letiště Hoškovice
Letiště Hoškovice
Letiště Hoškovice
Letiště Hoškovice
Letiště Hoškovice
Letiště Hoškovice
Letiště Hoškovice
Letiště Hoškovice
Letiště Hoškovice
Letiště Hoškovice
Letiště Hoškovice
Letiště Hoškovice
Letiště Hoškovice