Obchodní centrum Opava

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Předložená dokumentace řeší konstrukci dvou objektů obchodního centra Opava.

 

Jedná se o dvoupodlažní objekt SO02 s půdorysem o rozměrech 32,0 x 21,5 m a celkové výšce 8,8 m a o jednopodlažní objekt SO03 o rozměrech 14,2 x 11,2 m a výšce 6,4 m.


Objekt SO02 má základní modulový rastr 10,37m x 8,1m resp. 7,5 m. Založení je navrženo na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Železobetonové sloupy vynáší konstrukci stropu nad 1.NP - průvlaky a na ně vyskládané dutinové předpjaté panely Spiroll a střešní konstrukci vyskládanou z vazníků a ztužidel a na ně ukládaných vaznic.

 

Objekt SO03 má základní modulový rastr 10,37m x 7,02m resp. 6,32m. Založení je navrženo na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Objekt se rozkládá nad stávající kruhovou železobetonovou nádrží. Proto jsou dva sloupy ukotveny do výměny nad horní hranou nádrže, tvořené z válcovaných ocelových nosníků I 450 a I 300. Sloupy vynáší střešní konstrukci z vazníků a ztužidel a na ně ukládaných vaznic.

 

Samotný střešní plášť tvoří vrstvy izolací (tepelné, hydroizolační...) a trapézový plech. Obvodový plášť je navržen z tepelněizolačních sendvičových panelů.


Obchodní centrum Opava
Obchodní centrum Opava
Obchodní centrum Opava
Obchodní centrum Opava
Obchodní centrum Opava
Obchodní centrum Opava
Obchodní centrum Opava
Obchodní centrum Opava
Obchodní centrum Opava
Obchodní centrum Opava
Obchodní centrum Opava
Obchodní centrum Opava
Obchodní centrum Opava
Obchodní centrum Opava
Obchodní centrum Opava
Obchodní centrum Opava
Obchodní centrum Opava