ZŠ Babice

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Navržená budova školy je tvořena základní dvoj - trojpodlažní vstupní části umístěnou napříč územím, která obsahuje v přízemí vstupní, komunikační a šatnové prostory a prostor pro rodiče. V patře jsou umístěny administrativní prostory se sborovnou, ředitelnou, sekretariátem a jednací místností vč. hygienického zázemí. Z této hmoty pak vycházejí ostatní provozní celky - jedno až dvojpodlažní křídla s kmenovými učebnami a družinami orientovaná rovnoběžně s podélným tvarem pozemku.


V 1NP západního křídla je umístěna jedna kmenová učebna se dvěma družinami a prostory TZB. Před touto hmotou ve vazbě na komunikaci je situován krytý venkovní přejezd pro rodiče s dětmi odkud vede krytá venkovní cesta k hlavnímu vchodu do školy v 2.NP, je zde přímý vstup do družin v 1.NP a bezbariérový přístup do školy. 1NP je propojeno se školní halou schodištěm výtahem. V 2. NP západního křídla jsou kmenové učebny a hygienické zázemí a ústí z něj spojovací krček k budově gymnázia.

 

Východní křídlo je přízemní a čítá pouze kmenové učebny, v rámci základního stavu ZŠ pouze jednu. Ostatní učebny lze podle potřeby i průběžně dostavovat prostým připojením ke stávající hmotě.

 

Cílový stav budovy ZŠ bude vytvořen postupným doplněním dalších 4 kmenových učeben křídla budovy vč. příslušného hygienického zázemí a komunikací vč. skladových event. speciálních výukových prostor ve vazbě na sousedící sportovní halu. Ve hmotě jižního křídla je vytvořen na přístupové ose z haly školy stupňovitý venkovní pobytový prostor se schodištěm, umožňující činnosti s využitím vazby jeviště – hlediště, zároveň zpřístupňující pohledem prostor haly. Toto hlediště je kryto přesahem konstrukce zastřešení navazující sportovní haly.


ZŠ Babice
ZŠ Babice
ZŠ Babice
ZŠ Babice
ZŠ Babice