Skladová hala Budějovického Budvaru

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Skladová hala je jednopodlažní trojlodní skelet zastřešený sedlovými vazníky s rozponem na 10,0m, v rastru 12,75m, které podporují střešní vaznice. Na těchto vaznicích je ukládán střešní plášť skládající se z trapézového plechu a izolačních vrstev.

 

Podélný osový rastr se opakuje v modulu 3x10m a je po obvodu doplněn obvodovými sloupy (v rastru 6x5m).

Příčný rastr je 12,40m + 6x12,75m + 12,4m, který je po obvodu opět doplněn obvodovými sloupy (rastr obvodových sloupů je značně nepravidelný – viz půdorys). Světlá výška pod vazník v nejnižším místě je cca 7,04m.Skladová hala Budějovického Budvaru
Skladová hala Budějovického Budvaru
Skladová hala Budějovického Budvaru
Skladová hala Budějovického Budvaru
Skladová hala Budějovického Budvaru
Skladová hala Budějovického Budvaru
Skladová hala Budějovického Budvaru
Skladová hala Budějovického Budvaru
Skladová hala Budějovického Budvaru
Skladová hala Budějovického Budvaru
Skladová hala Budějovického Budvaru