Sigmaplast a.s., Liberec

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Jedná se o konstrukci dvoulodního halového výrobního objektu s dvoupodlažní administrativní přístavbou.

 

Dvoulodní rámová konstrukce je navržena s vazníky o rozponu 18,5m a sloupy výšky 9,2m, vzdálenost nosných rámů je 7x12,0m a 1x6,0m. Na vazníky jsou ukládány střešní vaznice, které vynášení nosný trapézový plech střešního pláště.

 

Založení je provedeno na vrtaných pilotách a po obvodě haly jsou navrženy základové nosníky.

 

Obvodový plášť je montovaný z PUR panelů. Veškeré ocelové profily pro opláštění, technologie atd. jsou kotveny na zabudované ocelové desky a dodatečně na chemické hmoždiny, pro kotvení základových nosníků jsou ve sloupech připraveny zabudované ocelové kotevní desky. Celkové rozměry jsou 90,65x50,7m. Dále projekt řeší nosnou konstrukci střechy nad přístavbou administrativní budovy s strop z panelů Partek. S dalším rozšiřováním objektu se nepočítá.

 

Realizace zahrnovala:

  • návrh pilotového založení stavby
  • návrh prefabrikovaných konstrukcí


Sigmaplast a.s., Liberec
Sigmaplast a.s., Liberec
Sigmaplast a.s., Liberec
Sigmaplast a.s., Liberec
Sigmaplast a.s., Liberec
Sigmaplast a.s., Liberec
Sigmaplast a.s., Liberec
Sigmaplast a.s., Liberec
Sigmaplast a.s., Liberec