Stavba sportovního centra, Kryocentrum Pardubice s.r.o.

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Budova je ze železobetonové konstrukce skládající se ze dvou částí.

 

Halová jednolodní část je obdélníkového půdorysu zastřešena sedlovými vazniky s rozponem 19,2m, v rastru 7,26m. Střešní plášť tvořený trapézovým plechem vynášejícím izolační vrstvy je ukládán na střešní vazníky, ve štítech haly na obvodové nosníky. Podélný osový rastr je 6x7,26m, příčný rastr je 4x4,8m. Světlá výška pod vazník v nejnižším místě je cca 6,0m. Opláštění haly je sendvičovými panely.

 

Administrativní část je obdélníkového půdorysu přímo navazující na halový objekt v oblasti os 3÷6/A÷C (osový rastr statického výpočtu). Budova administrativy je navržena jako dvoupodlažní. Světlá výška 1NP je cca 2,95m. Minimální světlá výška 2NP je cca 3,10m. Opláštění je železobetonovými panely, které jsou dodatečně z venkovní strany zatepleny.Stavba sportovního centra, Kryocentrum Pardubice s.r.o.
Stavba sportovního centra, Kryocentrum Pardubice s.r.o.
Stavba sportovního centra, Kryocentrum Pardubice s.r.o.
Stavba sportovního centra, Kryocentrum Pardubice s.r.o.
Stavba sportovního centra, Kryocentrum Pardubice s.r.o.
Stavba sportovního centra, Kryocentrum Pardubice s.r.o.
Stavba sportovního centra, Kryocentrum Pardubice s.r.o.
Stavba sportovního centra, Kryocentrum Pardubice s.r.o.
Stavba sportovního centra, Kryocentrum Pardubice s.r.o.
Stavba sportovního centra, Kryocentrum Pardubice s.r.o.
Stavba sportovního centra, Kryocentrum Pardubice s.r.o.