Dostavba objektu Budějovická Beta vestibul

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími. Konstrukční systém stavby je ŽB prefabrikovaný skelet.

 

Nosná konstrukce je tvořena příčnými rámy, které mají tři pole o rozpětí 7m, 6,5m, 6,5m. V podélném směru mezi osami E až K jsou rámy od sebe vzdáleny osově 6,0m, mezi osami AB a CD 5,8m, mezi osami BC 3,6m a mezi osami DE 6,45m. Výjimku tvoří část střechy mezi osami „L-M" kde jsou rámy otočeny. Sloupy rámů jsou čtvercového průřezu 400 x 400mm na něž jsou uloženy stropní průvlaky o průřezu obráceného písmene „T". Výška průvlaků je 490mm a šířka 750mm. Na ozuby průvlaků jsou ukládány stropní předpjaté panely Partek tl. 200mm, které jsou následně zmonolitněny nadbetonávkou tl. 60mm.Dostavba objektu Budějovická Beta vestibul