Benteler Automotive Rumburk, přístavba výrobního areálu 2011

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Předmětem projektu je návrh a posouzení montované železobetonové konstrukce ve smyslu platných ČSN,ČSN-EN pro mezní stavy únosnosti a použitelnosti.

 

Popis přístavby

Výrobní halu tvoří čtyři lodě mezi osami A až E o rozpětí 4x25,0m. Dvě lodě s jeřábovými drahami na kótě +10,70m mají světlou výšku 15,0m, další dvě lodě jsou vysoké 8,0m. Podélný směr je v modulových osách 28÷32 (4x7,5m), v osách 32÷33 (9,0m) . Střešní konstrukce je ve spádu, vrcholy jsou v osách B, D - viz příčný řez (převýšení je 0,50m).

 

Realizace zahrnovala:

  • návrh pilotového založení stavby
  • návrh prefabrikovaných konstrukcí


Benteler Automotive Rumburk, přístavba výrobního areálu 2011
Benteler Automotive Rumburk, přístavba výrobního areálu 2011
Benteler Automotive Rumburk, přístavba výrobního areálu 2011
Benteler Automotive Rumburk, přístavba výrobního areálu 2011
Benteler Automotive Rumburk, přístavba výrobního areálu 2011
Benteler Automotive Rumburk, přístavba výrobního areálu 2011
Benteler Automotive Rumburk, přístavba výrobního areálu 2011
Benteler Automotive Rumburk, přístavba výrobního areálu 2011
Benteler Automotive Rumburk, přístavba výrobního areálu 2011
Benteler Automotive Rumburk, přístavba výrobního areálu 2011
Benteler Automotive Rumburk, přístavba výrobního areálu 2011
Benteler Automotive Rumburk, přístavba výrobního areálu 2011
Benteler Automotive Rumburk, přístavba výrobního areálu 2011
Benteler Automotive Rumburk, přístavba výrobního areálu 2011
Benteler Automotive Rumburk, přístavba výrobního areálu 2011
Benteler Automotive Rumburk, přístavba výrobního areálu 2011
Benteler Automotive Rumburk, přístavba výrobního areálu 2011