Wellness Seč

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Obecně je budova koncipována jako dvoupodlažní prefabrikovaný skelet, obdélníkového půdorysu 28,75 x 22,40m. Modulace sloupů je 5x5,5m + 1,2 překonzolování v podélném směru a 4x5,5m ve směru příčném.

 

Stropní konstrukce jsou tvořeny průvlaky průřezu obrác. „T" orientovanými podélně v posledním poli s konzolou, na které jsou kladeny příčně předepjaté stropní panely Spiroll.

 

Stropní konstrukci nad 1NP tvoří předpjaté dutinové panely partek výšky 200mm a 250mm, stropní konstrukci nad 2NP parteky výšky 150mm a 200mm.Wellness Seč
Wellness Seč
Wellness Seč
Wellness Seč
Wellness Seč
Wellness Seč
Wellness Seč
Wellness Seč
Wellness Seč
Wellness Seč
Wellness Seč
Wellness Seč
Wellness Seč
Wellness Seč
Wellness Seč
Wellness Seč
Wellness Seč