Mitas Otrokovice

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Výrobní komplex je řešen jako jeden vizuální a hmotový celek (monoblok). Hlavním objektem v areálu výrobního závodu je výrobní hala (SO01) s třípodlažním administrativně-sociálním přístavkem (SO02) na severní straně a dvoupodlažním provozním přístavkem energocentra (SO03) na jihozápadní straně (strojovna vzduchotechniky, kotelna, kompresorovna atp). Hlavní vstup do objektu a vedlejší vstup pro zaměstnance je součástí objektu administrativně-sociálního přístavku.

 

Řešený objekt se rozkládá nad půdorysem 225m x 138m. Podélný osový rastr je v modulech 1x4,0m + 2x5,0m + 33x6,0m + 2x6,5m, příčný osový rastr je v modulech 23x6,0m. Objekt je zastřešen ocelovými příhradovými vazníky ukládanými na rozpony 24m, 30m a 36m. Střešní konstrukce administrativy, energocentra a krajního pole (mezi osami 1÷2) je tvořena železobetonovými vaznicemi. Objekt je navržen na plánované rozšíření v osách 8/E÷G a 8÷19/E.Mitas Otrokovice
Mitas Otrokovice
Mitas Otrokovice