Skladová hala - CzechPan, Varnsdorf

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Předmětem dodavatelské dokumentace je návrh a posouzení montované železobetonové konstrukce a zpracování výrobní dokumentace, ve smyslu platných norem EN, pro mezní stavy únosnosti a použitelnosti.

 

Projekt plně respektuje předchozí stupeň (DSP) a průřezy prvků jsou zachovány (vyjímku tvoří vazník, který byl původně uvažován jako předepjatý, nyní je dimenzován s měkkou výztuží.

 

Projekt založení objektu na vrtaných pilotách je součástí samostatného oddílu dokumentace.

 

Realizace zahrnovala:

  • návrh pilotového založení stavby
  • návrh prefabrikovaných konstrukcí
  • zpracování výrobní dokumentace


Skladová hala - CzechPan, Varnsdorf
Skladová hala - CzechPan, Varnsdorf
Skladová hala - CzechPan, Varnsdorf
Skladová hala - CzechPan, Varnsdorf
Skladová hala - CzechPan, Varnsdorf
Skladová hala - CzechPan, Varnsdorf
Skladová hala - CzechPan, Varnsdorf