OC Litoměřice

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Jedná se o dvoupodlažní obchodní galerii, která navazuje na objekt stávající prodejny Interspar.

 

Objekt je řešen jako montovaná prefabrikovaná konstrukce 66,5m x 153,6m. Výška hřebene je 6,23m vzhledem k +0,000 objektu. Objekt bude založen na vrtaných pilotách. Pilotovací rovina -4,30m.


Nosnou konstrukci tvoří sloupy o průřezu 400/400mm, které jsou vetknuty do kalichů pilot. Na ně jsou uloženy stropní průvlaky podporující panely Spiroll, dále pak střešní vazníky podporující střešní vaznice. Podélně jsou na sloupech uložena ztužidla. Po obvodě objektu budou na kalichy osazené základové prahy nebo opěrné stěny.

 

Dále projekt řeší venkovní opěrné stěny, jak samostatnou opěrnou stěnu tak stěnu navazující na objekt a tvořící nákladovou rampu.

 

Stavba je členěna na tři dilatační celky.

 

Realizace zahrnovala:

  • návrh pilotového založení stavby
  • návrh prefabrikovaných konstrukcí

OC Litoměřice
OC Litoměřice
OC Litoměřice
OC Litoměřice
OC Litoměřice
OC Litoměřice
OC Litoměřice
OC Litoměřice
OC Litoměřice
OC Litoměřice
OC Litoměřice
OC Litoměřice
OC Litoměřice
OC Litoměřice
OC Litoměřice
OC Litoměřice
OC Litoměřice
OC Litoměřice
OC Litoměřice
OC Litoměřice
OC Litoměřice
OC Litoměřice
OC Litoměřice
OC Litoměřice
OC Litoměřice
OC Litoměřice
OC Litoměřice
OC Litoměřice
OC Litoměřice
OC Litoměřice
OC Litoměřice