KYB SPRING Chrudim

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Řešený objekt se rozkládá nad obdélníkovým půdorysem s maximálními osovými roztečemi 78m x 48m. Modulace sloupů je v podélném směru 13x6,0m a v příčném směru 8x6,0m.

 

Objekt je jednopodlažní, zastřešen železobetonovými vazníky ukládanými po šesti metrech ve spádu, na rozpony 6m + 3x24m. Střešní plášť a lehký obvodový plášť se skládá z trapézového plechu a izolačních vrstev.

 

V ose „9" bude konstrukce připravena pro budoucí rozšíření (sloupy v osách C/9,G/9 a K/9 budou demontovatelné).

 

Realizace zahrnovala:

  • návrh pilotového založení stavby
  • návrh prefabrikovaných konstrukcí


KYB SPRING Chrudim
KYB SPRING Chrudim
KYB SPRING Chrudim
KYB SPRING Chrudim
KYB SPRING Chrudim
KYB SPRING Chrudim
KYB SPRING Chrudim
KYB SPRING Chrudim
KYB SPRING Chrudim
KYB SPRING Chrudim
KYB SPRING Chrudim