Technologie pro zpracování biomasy,odpadního dřeva a ostatních dřev. hmot pro peletizaci, Kozomín

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Předmětem tohoto projektu je návrh pilotového založení a návrh přístavby haly v akci „Technologie pro zpracování biomasy, odpadního dřeva a ostatních dřev. hmot pro peletizaci, Kozomín, S.O. 01. hala štěpky, S.O. 03. hala – kogenerace".

 

Investorem je BOR Biotechnology, a.s., Grafická 950/22, PRAHA 5, 150 00.

 

Realizace zahrnovala:

  • návrh pilotového založení stavby
  • návrh prefabrikovaných konstrukcí

Objekt S.O.01 – hala na štěpky je dvoulodní hala o půdorysných rozměrech 60 x 45 m. Základní osový rastr je 6,0 x 5,625 m, přičemž délky střešních vazníků jsou 22,5 m v roztečích 12,0 m. Tato hala slouží ke skladování štěpků, které budou značně zatěžovat stěnu v ose A.

 

Objekt S.O.03 – hala kogenerace je jednolodní hala s vnitřním vestavkem a přidruženou administrativou. Objekt má půdorysné rozměry 24 x 57,2 m a výšce cca 17 m, se základním osovým rastrem 24 x 5,3 m.

 

Objekty jsou založeny na velkoprůměrových pilotách s průměry 900, 800 a 600 mm.


Technologie pro zpracování biomasy,odpadního dřeva a ostatních dřev. hmot pro peletizaci, Kozomín
Technologie pro zpracování biomasy,odpadního dřeva a ostatních dřev. hmot pro peletizaci, Kozomín
Technologie pro zpracování biomasy,odpadního dřeva a ostatních dřev. hmot pro peletizaci, Kozomín
Technologie pro zpracování biomasy,odpadního dřeva a ostatních dřev. hmot pro peletizaci, Kozomín
Technologie pro zpracování biomasy,odpadního dřeva a ostatních dřev. hmot pro peletizaci, Kozomín
Technologie pro zpracování biomasy,odpadního dřeva a ostatních dřev. hmot pro peletizaci, Kozomín
Technologie pro zpracování biomasy,odpadního dřeva a ostatních dřev. hmot pro peletizaci, Kozomín