Výzkumně vývojové centrum DOOSAN R&D CENTER DOOSAN

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Halová část

Rozkládá se nad obdélníkovým půdorysem s maximálními osovými roztečemi 48m x 168m. Modulace sloupů je v podélném směru 28x6,0m a v příčném směru 8x6,0m. Objekt je jednopodlažní, zastřešen převážně železobetonovými vazníky ukládanými po šesti metrech na rozpon 24m.


Střešní plášť se skládá z trapézového plechu a izolačních vrstev. V oblasti se sníženým stropem (osy A÷B/5÷16) je střešní plášť tvořen monolitickou betonovou deskou provedenou na trapézové plechy, nebo předpínanými dutinovými panely. Tato stropní rovina bude využívána pro uložení technologických rozvodů a jednotek VZT. Stropní prvky (trapéz, panely) budou ukládány na zdivo provedené z režných betonových dutých tvárnic, které budou následně zmonolitněny betonovou směsí a vloženou výztuží ve svislém i vodorovném směru. V místě věnců budou tyto konstrukce dodatečně kotveny ke sloupům.

 

V osách A/20÷25 jsou sloupy haly opatřeny konzolami pro uložení stropních průvlaků budoucí přístavby. V osách A/25÷29 budou tyto průvlaky osazovány na nosníkové výměny, které budou již v rámci této etapy namontovány mezi sloupy.

 

Administrativní část

Rozkládá se nad obdélníkovým půdorysem s maximálními osovými roztečemi 12,4m x 114m. Modulace sloupů je v podélném směru 19x6,0m a v příčném směru 1x12,4m. Objekt je dvoupodlažní. Stropní i střešní rovina je tvořena prefabrikovanými dutinovými panely, na které budou ukládány izolační vrstvy. Schodišťové prvky (trapéz, panely) budou ukládány na zdivo provedené z režných betonových dutých tvárnic, které budou následně zmonolitněny betonovou směsí a vloženou výztuží ve svislém i vodorovném směru. V místě věnců budou tyto konstrukce dodatečně kotveny ke sloupům.


Výzkumně vývojové centrum DOOSAN R&D CENTER DOOSAN
Výzkumně vývojové centrum DOOSAN R&D CENTER DOOSAN
Výzkumně vývojové centrum DOOSAN R&D CENTER DOOSAN
Výzkumně vývojové centrum DOOSAN R&D CENTER DOOSAN
Výzkumně vývojové centrum DOOSAN R&D CENTER DOOSAN
Výzkumně vývojové centrum DOOSAN R&D CENTER DOOSAN
Výzkumně vývojové centrum DOOSAN R&D CENTER DOOSAN
Výzkumně vývojové centrum DOOSAN R&D CENTER DOOSAN
Výzkumně vývojové centrum DOOSAN R&D CENTER DOOSAN
Výzkumně vývojové centrum DOOSAN R&D CENTER DOOSAN
Výzkumně vývojové centrum DOOSAN R&D CENTER DOOSAN
Výzkumně vývojové centrum DOOSAN R&D CENTER DOOSAN
Výzkumně vývojové centrum DOOSAN R&D CENTER DOOSAN
Výzkumně vývojové centrum DOOSAN R&D CENTER DOOSAN
Výzkumně vývojové centrum DOOSAN R&D CENTER DOOSAN
Výzkumně vývojové centrum DOOSAN R&D CENTER DOOSAN
Výzkumně vývojové centrum DOOSAN R&D CENTER DOOSAN
Výzkumně vývojové centrum DOOSAN R&D CENTER DOOSAN
Výzkumně vývojové centrum DOOSAN R&D CENTER DOOSAN
Výzkumně vývojové centrum DOOSAN R&D CENTER DOOSAN
Výzkumně vývojové centrum DOOSAN R&D CENTER DOOSAN
Výzkumně vývojové centrum DOOSAN R&D CENTER DOOSAN
Výzkumně vývojové centrum DOOSAN R&D CENTER DOOSAN
Výzkumně vývojové centrum DOOSAN R&D CENTER DOOSAN