Penny Dobřany - Sklad SO 01.01.ST

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Projekt se zabývá statickou částí železobetonových konstrukcí stavby skladu Penny v Dobřanech.

 

Jedná se o halu o rozměrech cca 214m x 107m. Konstrukční systém haly tvoří železobetonové sloupy a ocelová konstrukce střechy. Do haly je zabudován při severovýchodní fasádě třípodlažní železobetonový vestavek. Na tento vestavek navazuje napříč halou v 3. NP technické patro. Další dvoupodlažní přístavek je situován vně objektu v severozápadním rohu, třetí vestavek je situován ve střední části při jihozápadní fasádě.

 

Hala je napříč rozdělena požárními stěnami v osách 5,7,7.1,13,17. Výškově je hala rozdělena do tří základních světlých výšek. Střední regálová část šířky 62,5m má světlou výšku 12,5m, konstrukční výšku až 13,9m, atika je ve výšce 14,40m. Podélné krajní části šířka 21,5m mají světlou výšku 6,5m, konstrukční výšku 7,9m, atika je ve výšce 8,40m. Třípodlažní vestavek ve střední části objektu při severovýchodní fasádě se svojí výškou blíží výšce střední skladové části. Po obvodě objektu jsou situovány nákladové můstky.

 

Realizace zahrnovala:

  • návrh pilotového založení stavby
  • návrh prefabrikovaných konstrukcí


Penny Dobřany - Sklad SO 01.01.ST
Penny Dobřany - Sklad SO 01.01.ST
Penny Dobřany - Sklad SO 01.01.ST
Penny Dobřany - Sklad SO 01.01.ST
Penny Dobřany - Sklad SO 01.01.ST
Penny Dobřany - Sklad SO 01.01.ST
Penny Dobřany - Sklad SO 01.01.ST
Penny Dobřany - Sklad SO 01.01.ST
Penny Dobřany - Sklad SO 01.01.ST
Penny Dobřany - Sklad SO 01.01.ST
Penny Dobřany - Sklad SO 01.01.ST
Penny Dobřany - Sklad SO 01.01.ST
Penny Dobřany - Sklad SO 01.01.ST
Penny Dobřany - Sklad SO 01.01.ST
Penny Dobřany - Sklad SO 01.01.ST
Penny Dobřany - Sklad SO 01.01.ST
Penny Dobřany - Sklad SO 01.01.ST
Penny Dobřany - Sklad SO 01.01.ST
Penny Dobřany - Sklad SO 01.01.ST
Penny Dobřany - Sklad SO 01.01.ST
Penny Dobřany - Sklad SO 01.01.ST
Penny Dobřany - Sklad SO 01.01.ST
Penny Dobřany - Sklad SO 01.01.ST
Penny Dobřany - Sklad SO 01.01.ST