Vanadium, Ostrov u Stříbra

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Jedná se o železobetonovou konstrukci haly s vestavky. V ose „E" je objekt připraven pro budoucí rozšíření - sloupy mají upravená zhlaví pro osazení obvodových nosníků a střešních vazníků.


Halová část

Rozkládá se nad obdélníkovým půdorysem s maximálními osovými roztečemi 154,0 x 168,0m. Modulace sloupů je v podélném směru 28x5,5m a v příčném směru 28x6,0m. Nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy, které jsou vetknuty do kalichů pilot. Na ně jsou uloženy střešní vazníky podporující železobetonové vaznice. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený. Po obvodě objektu jsou na kalichy osazeny základové prahy a ve střešní rovině na zhlaví sloupů obvodové nosníky.

 

Střešní plášť se skládá z trapézového plechu a izolačních vrstev.


Vanadium, Ostrov u Stříbra
Vanadium, Ostrov u Stříbra
Vanadium, Ostrov u Stříbra
Vanadium, Ostrov u Stříbra
Vanadium, Ostrov u Stříbra
Vanadium, Ostrov u Stříbra
Vanadium, Ostrov u Stříbra
Vanadium, Ostrov u Stříbra
Vanadium, Ostrov u Stříbra
Vanadium, Ostrov u Stříbra
Vanadium, Ostrov u Stříbra
Vanadium, Ostrov u Stříbra
Vanadium, Ostrov u Stříbra
Vanadium, Ostrov u Stříbra
Vanadium, Ostrov u Stříbra
Vanadium, Ostrov u Stříbra
Vanadium, Ostrov u Stříbra
Vanadium, Ostrov u Stříbra