EraPack Chrudim

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Předmětem dokumentace je návrh a posouzení prefabrikovaných prvků montované železobetonové konstrukce a zpracování výrobní dokumentace, ve smyslu platných norem ČSN-EN, pro mezní stavy únosnosti a použitelnosti. Projekt respektuje předchozí stupně dokumentací.


Úvod

 

Hlavní skladové haly jsou navrženy jako jednopodlažní, jednolodní (každá nad půdorysným modulem 23,6 x 42,0m - A÷G/1÷9 a A÷G/14÷21) s vloženým spojovacím objektem (nad půdorysným modulem 18,2x17,0m - A÷G/10÷13) pro manipulaci s materiálem před jeho uložením. Na tyto hlavní části objektu navazují v modulech G/18.1÷21 nižší halové přístavby (nad půdorysným modulem cca 22,8 x 25,7m - H÷M/18.1÷24) sloužící jako sklady pro drobnou výrobu a sklady pro potřeby provozního zázemí. Na spojovací objekt A÷G/10÷13 navazuje u osy G železobetonová monolitická konstrukce nákladové rampy.

Modulový systém hlavních příčných rámů hlavních skladových hal respektuje požadavky modulace kolových nosníků regálových systémů – v hale 1÷9 modulace 2 x 2,8 = 5,6m, v hale 14÷21 modulace 2 x 3,4 = 6,8m. Celkový půdorysný rozměr hlavní skladové haly v modulech 1÷9 je (4,45-2,8-5x5,6-6,75) = 42,0m podélně a (4 x 5,9), resp. (3 x 7,87) = 23,6m příčně a skladové haly v modulech 14÷21 je (6,35- 4x6,8-3,4-5,05) = 42,0m podélně a (3 x 7,87), resp. (4 x 5,9) = 23,6m příčně.

Nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy, které jsou vetknuty do prefabrikovaných kalichů monolitických pilot. Na sloupech jsou uloženy železobetonové střešní průvlaky a vazníky. Po obvodě objektu jsou na kalichy osazeny základové prahy a ve střešní rovině na zhlaví sloupů obvodové nosníky. Konstrukci podlahy tvoří soustava prefabrikovaných průvlaků s panely. Střešní plášť se skládá z trapézového plechu a izolačních vrstev.


EraPack Chrudim
EraPack Chrudim
EraPack Chrudim