Tribuna Chrudim

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Jedná se o nosnou montovanou železobetonovou konstrukci tribuny. Tribuna je samostatně stojící konstrukce. Je tvořena sloupy 400/400mm, průvlaky 400/400mmm, na které jsou ukládány lavice tvaru L. Celkové půdorysné rozměry jsou 66,0m x 7,1m.

 

Prefabrikovaná konstrukce tribuny je založena na vrtaných pilotách. Nad tribunou je provedeno zastřešení ocelovo-dřevěnou konstrukcí, která je opřena o tribunu a o opěrnou stěnu.

 

Realizace zahrnovala:

  • návrh pilotového založení stavby
  • návrh prefabrikovaných konstrukcí


Tribuna Chrudim
Tribuna Chrudim
Tribuna Chrudim
Tribuna Chrudim
Tribuna Chrudim
Tribuna Chrudim
Tribuna Chrudim