VÝROBNÍ HALA PHÖNIX KolbenSchmidt

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Statická část projektu a návrh nosných konstrukcí novostavby KS Kolbenschmidt – Výrobní hala Phoenix v Trmicích u Ústí nad Labem. Budova má půdorysné rozměry cca 91,7 x 69,8 m, výšku 16,0 m a je tvořena jedním dilatačním celkem. V objektu se nachází prostor pro skladování, výrobní provoz, vestavěné podlaží určené pro administrativu provozu, archiv a zázemí zaměstnanců.

 

Nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy, které jsou vetknuty do prefabrikovaných kalichů monolitických pilot. Na sloupech jsou uloženy železobetonové střešní nosníky a vaznice. Po obvodě jsou na kalichy pilot osazeny základové prahy a ve střešní rovině na zhlaví sloupů obvodové střešní nosníky. V osách A÷L / 1 a L / 1÷4 jsou navrženy prefabrikované stěny. Konstrukci vnitřních stropů vestavků tvoří soustava prefabrikovaných průvlaků s panely. Střešní plášť se skládá z trapézového plechu a izolačních vrstev.

 

V objektu jsou navrženy vnitřní požární stěny, které budou přibližně do výšky 7m (0,5 nad čistou podlahu vestavků) tvořeny monolitickými stěnami. Nad touto úrovní budou až do úrovně střechy doplněny skládaným pláštěm z lehkých panelů (např. kinkgspan…). Požární stěny jsou navrženy v osách F, K / 9÷14 a F÷L / 9.

 

Realizace zahrnovala:

  • návrh pilotového založení stavby
  • návrh prefabrikovaných konstrukcí


VÝROBNÍ HALA PHÖNIX KolbenSchmidt
VÝROBNÍ HALA PHÖNIX KolbenSchmidt
VÝROBNÍ HALA PHÖNIX KolbenSchmidt
VÝROBNÍ HALA PHÖNIX KolbenSchmidt
VÝROBNÍ HALA PHÖNIX KolbenSchmidt
VÝROBNÍ HALA PHÖNIX KolbenSchmidt