Yanfeng Czechia Automative Interior Systems s.r.o.

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Předmětem statické části projektu je návrh nosných konstrukcí novostavby ŽATEC PLANT III - VÝROBNÍ A SKLADOVACÍ HALA. Nová budova má půdorysné rozměry cca 144 x 72,5 m, maximální výšku cca 13,5 m a je tvořena dvěma dilatačními celky. Jedná se o přístavbu stávajícího objektu s přilehlými objekty tvořícími zázemí pro zaměstnance (šatny, kanceláře, technické místnosti…).

 

Realizace zahrnovala:

  • návrh pilotového založení stavby
  • návrh prefabrikovaných konstrukcí


Yanfeng Czechia Automative Interior Systems s.r.o.
Yanfeng Czechia Automative Interior Systems s.r.o.
Yanfeng Czechia Automative Interior Systems s.r.o.
Yanfeng Czechia Automative Interior Systems s.r.o.
Yanfeng Czechia Automative Interior Systems s.r.o.
Yanfeng Czechia Automative Interior Systems s.r.o.
Yanfeng Czechia Automative Interior Systems s.r.o.