MD ELEKTRONIK Chotěšov

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Předmětem statické části projektu je návrh nosných konstrukcí novostavby MD ELEKTRONIK spol. s r.o., Chotěšov. Budova má půdorysné rozměry cca 89,6 x 41,2 m, výšku 13,4 m a je tvořena dvěma dilatačními celky. Jedná se o dvoupodlažní halový objekt s přilehlými administrativními objekty tvořícími zázemí pro zaměstnance (šatny, kanceláře, technické místnosti…).

 

Nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy, které jsou vetknuty do prefabrikovaných kalichů monolitických pilot. Střešní konstrukci tvoří prefabrikované vazníky ukládané na střešní průvlaky. Po obvodu jsou na kalichy pilot osazeny základové prahy a ve střešní rovině na zhlaví sloupů střešní nosníky. Konstrukci vnitřních stropů přilehlých administrativních vestavků tvoří soustava prefabrikovaných průvlaků s panely. Stropní konstrukce hlavní halové části je s ohledem na požadované zatížení tvořena soustavou stropních nosníků ukládaných na průvlaky, které vynáší filigránové stropní desky. Následně bude tato stropní deska spřažena filigránovou nadbetonávkou. Střešní plášť se skládá z trapézového plechu a izolačních vrstev.

 

V administrativních vestavcích jsou navrženy výtahové šachty tvořené prefa stěnami.

 

Realizace zahrnovala:

  • návrh pilotového založení stavby
  • návrh prefabrikovaných konstrukcí


MD ELEKTRONIK Chotěšov
MD ELEKTRONIK Chotěšov
MD ELEKTRONIK Chotěšov
MD ELEKTRONIK Chotěšov
MD ELEKTRONIK Chotěšov
MD ELEKTRONIK Chotěšov